Vëndres 18 de mà 2018

LiteraKino

Proiezion de n film per granc tla rujeneda taliana

L program plu avisa di films che unirà mustrei proscimamënter ie da udëi tla bibliotech, ulache l ie nce julantins da pudëi se tò pea.

Urtijëi, Bibliotech San Durich, 20:30 - 22:30

Ref.:

Org.: Bibliotech S. Durich

Urtijëi Presentaziun Film y fotografia

aggiungi al calendario