Mercui 23 de mà 2018

Prejentazion dl liber cun CDs "10 stories di fredesc Grimm"

Liber y registrazions cun mujiga de "10 stories di fredesc Grimm" per ladin-gherdëina

Urtijëi, Cësa di Ladins - Biblioteca Ladina "Anda Malia da Cudan", 17:00 - 19:00

Ref.: Union di Ladins de Gherdëina

Org.: Union di Ladins de Gherdëina

Urtijëi Presentaziun Leteratöra

aggiungi al calendario