Vëndres 6 de messè 2018

TRIX: Sëira de juesc da mëisa per jëuni

 TRIX: Sëira de juesc da mëisa per jëuni

Ueia de ve devertì te na blòta cumpania? La sëira de juesc da
mëisa TRIX ie pona iust l drët per vo. L vën pità juesc da mëisa
per uniun. I juesc ve vën cunsiei y spieghei dai cumëmbri dla
grupa Trix.

Urtijëi, SAUT - local di jëuni, 20:30 - 24:00

Ref.: TRIX

Org.: Grupa TRIX

Urtijëi Workshop Hobby y aurela cörta

aggiungi al calendario