Jöbia 24 de mà 2018

Uciei de Gherdëina y nia mé

Prima pert dl referat sun la migrazion di uciei

Urtijëi, Cësa di Ladins - Biblioteca Ladina "anda Malia da Cudan", 20:00 - 21:30

Ref.: Iacun Prugger

Org.: Union di Ladins de Gherdëina

Urtijëi Referat Natöra

aggiungi al calendario