Lönesc 21 de mà 2018

Jita cun l ciaciadëur Roman Runggaldier

Furnon cun i auti privac sun l jëuf de Sela

Urtijëi, 05:30 - 12:00

Ref.: Lia da Mont

Org.: Lia da Mont de Gherdëina

Urtijëi Desvalies Cultura

aggiungi al calendario