Lönesc 9 de setëmber 2019

Curs de preparazion ala nasciuda

09.09.2019 16.00 - 19.00
16.09.2019 16.00 - 19.00
23.09.2019 16.00 - 19.00
30.09.2019 17.00 - 19.00
07.10.2019 17.00 - 19.00
14.10.2019 16.00 - 19.00

Iscrizions: CUPP centro unico prenotazione provinciale: tel. 0471 457457, 08.00 - 16.00 (da lunesc/a vënderdi/) email:prenotazione.bz@asdaa.it ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera: 0471/794290

Metù a jì dal servisc saniter.Urtijëi, palestra, Cësa de Paussa, 16:00 - 19:00

Ref.: ëifoma, assistënta sanitera

Org.: Servisc saniter

Urtijëi Curs Sanité

aggiungi al calendario