Lönesc 19 de agost 2019

Spidl, spidl sön parëi...

"Spidl, spidl sön parëi…" Che ne conësc pa nia chësta frasa? Nos düc un almanco un n spidl te ciasa te chël che i se ciarun de por de, ince deplü iadi. Al é n oget che i ne podun nia plü se ponsé demez da nosta vita da vigni de. I orun porchël porvé da se cherié nosc spidl fat a man cun përes de mosaich, che nia vignun á a ciasa. Cun tüa fantasia y to entusiasm sarunse dessigü bugn da fá garaté val' de bel. Te podaras esperimenté sciöch'al é da lauré cun chësta materia, porvan fora deplü tecniches y formes. Dlungia le spidl fajarunse ince na cogora che slominará y sará insciö val' de particolar. Lascia jí tüa fantasia y fá para adöm cun tü compagns. Sunse mo spo magari ince bugn da ti dé n'atra verjiun a nosta rima por la fin de chëst' edema?

San Martin, 13:00 - 16:00

Ref.: Animadus dl SaJ

Org.: Sorvisc ai Jogn Val Badia

San Martin Curs Ert

aggiungi al calendario