Mertesc 26 de merz 2019

Curs de tudësch per chëi che sà bele n puech

Per chëi che à bele na bona basa y ulëssa miuré si cunescënzes dl tudësch

26.03.2019 - 28.05.2019 for de merdi y juebia dala 9:00 ala 11:00

Iscrizions ai 21.03.2019 dala 9:00 ala 10:00 tla bibiotech San Durich a Urtijëi.

N culaburazion cun l Servisc Furmazion Gherdëina.Urtijëi, bibliotech "San Durich", 09:00 - 11:00

Ref.: Franziska Gasser

Org.: Cunsulta per l'Integrazion Gherdëina

Urtijëi Curs Lingaz

aggiungi al calendario