Vëndres 24 de mà 2019

Da olá él pa gnü le Cristianejim? Al n'é nia parenté cun d'atres religiuns

Badia, Ciasa Runcher, 20:00 - 22:00

Ref.: Siur Sepl Granruaz

Org.: Consëi de Cöra

Badia Referat Religiun

aggiungi al calendario