Jöbia 23 de mà 2019

Recunëscer i uciei aldò dl sonn

N cunlaurazion cun la Grupa per la defendura di uciei de Gherdëina

Urtijëi, Biblioteca Ladina "anda Malia da Cudan", Cësa di Ladins, 20:30 - 22:00

Ref.: Iacun Prugger

Org.: Union di Ladins de Gherdëina

Urtijëi Referat Natöra

aggiungi al calendario