Domënia 2 de jügn 2019

Jita sun Resciesa cun ciaculedes n con' dla toponomastica, storia y geologia

N se anconta pra la Scola Elementera de Urtijëi, l durerà feter dut l di, perchël iel da tò pea zeche da maië y da bever te flucion.
N cunlaurazion cun la Lia per Natura y Usanzes.

Urtijëi, Resciesa, 09:30 - 16:00

Ref.: Albert Sodlieja, Edgar Bernardi y Herwig Prinoth

Org.: Union di Ladins de Gherdëina

Urtijëi Desvalies Geologia

aggiungi al calendario