Mertesc 2 de aurì 2019

Ladin per chëi che sà bele n pue‘

L vën fat cunversazions y scrit nstësc de pitli tesć.

Chësc curs ie unì spustà de n'ena:

śën scumëncel ai 02.03 y va nchin ai 28.05.2019 for de merdi dala 18:00 ala 19:30, de ndut 8 ancuntedes

Iscrizions nchin n’ena dan che scumëncia l curs pra l
Servisc Furmazion Gherdëina, Istitut Ladin Micurá de Rü
tel. 0471 773225
e-mail: furmazion.gh@micura.it
lunesc - juebia dala 9.00 ala 12.00 y vënderdi dala 9.00 - 11.00

Sëlva, Istitut Ladin Micurá de Rü, 18:00 - 19:30

Ref.: Karin Comploj

Sëlva Curs Lingaz

aggiungi al calendario