Sabeda 25 de mà 2019

Jita de 2 dis nteur ala Zugspitze

prim di da fé: 500 m de deslivel, 4 ëura da furné per ca. 43 km - segondo di: 550 m de deslivel, 3,5 ëura da furné per ca. 40 km

da se scrì ite tla butëighes Ciofs Inge, Sport Malsiner, y Sport Bruno Riffeser dai 13 ai 17 de mei

Urtijëi, 06:50 - 20:00

Ref.: Lia da Mont de Gherdëina

Org.: Lia da Mont de Gherdëina

Urtijëi Desvalies Hobby y aurela cörta

aggiungi al calendario