Mercui 26 de jügn 2019

Iscrizions Banca dl Tëmp Gherdëina

Iscrizions Banca dl Tëmp Gherdëina

La Banca dl Tëmp ie na istitutzion soziela che juda a giamië ora servijes y ativiteies danter persones zënza paiamënt.
I cumëmbri dla lia dà dant te n formuler ciun servijes che i ulëssa pité (p.ej. fé tëurtes, sië lënia, fé traduzions,...) y tantosc che n auter cumëmber dla Banca dl Tëmp Gherdëina à de bujën de chësc servisc, vën la persona cuntateda per fé ora sce y canche la uel l fé. Uni cumëmber possa se damandé servijes da d’autri cumëmbri.
Scrite nce tu ite ala Banca dl Tëmp!

Orars:
Uni mierculdi dala 9 ala 11 tla biblotech de Sëlva
Uni mierculdi dala 16 ala 18 tla biblotech de S. Cristina
Uni mierculdi dala 16 ala 18 tla biblotech de Urtijëi
Sëlva, Bibliotech O.v. Wolkenstein, 09:00 - 11:00

Ref.:

Org.: Banca dl Tëmp Gherdëina

Sëlva Desvalies • degöna categoria •

aggiungi al calendario