Jöbia 13 de forà 2020

Tanzania - Medicina tradizionale africana e medicina occidentale

metù a jì dala Butëiga dl Mond n culaburazion cun la Bibliotech San Durich

Urtijëi, Bibliotech San Durich, 20:30 - 21:30

Ref.: Massimiliano Troiani

Org.: Bibliotech "San Durich"

Urtijëi Referat Sanité

aggiungi al calendario