Jöbia 2 de aurì 2020

Curs de tudësch per chëi che sà bele n puech

Curs de tudësch per chëi che sà bele n puech

2 de auril - 4 de juni 2020
for de merdi y juebia
dala 9:00 ala 11:00

Iscrizions nchin ai 26.03.2020
Servisc Furmazion, tel. 0471 773225
e-mail: furmazion.gh@micura.it
o cel: +39 333 7564 531


Urtijëi, bibiotech "San Durich", 09:00 - 11:00

Ref.: Franziska Gasser

Org.: Cunsulta per l'Integrazion Gherdëina

Urtijëi Curs

aggiungi al calendario