1915 - Louis Riffeser scrij ... a cësa


Mostra dla chertes scrites da Louis Riffeser da Maciaconi ntan si perjunia tla Ruscia

Vëndres
23
Setëmber
18:00
Domënia
16
Otober
20:00
Referënt:
Uniun Organisaziun: Cunsëi de Furmazion S. Cristina
Classificaziun dl'iniziativa: Cultura, Musiga, Teater, Ert
Santa Cristina, Bibliotech Tresl Gruber
Giaurida dla mostra venderdi ai 23.09.22 dala 18:00

La mostra resta davierta ntan l'ëures de giaurida dla bibliotech Tresl Gruber
MERDI 15:00-18:00
MIERC 08.30-11.30 15:00-18:00
JUEB 08.30-11.30 15:00-18:00
VEND 15:00-18:00
SADA 19.30-21.00
DUME 09.30-11:30