Sëires de Juesc cun la lia TRIX


Serate Giochi – Brettspielabende

Mercui
17
Aurí
20:00
Mercui
17
Aurí
23:00
Uniun Organisaziun: Trix - lia juesc da mëisa
Classificaziun dl'iniziativa: Hobby y aurela cörta
Paisc:
Urtijëi

Post:
Saut - Nëus Jëuni Gherdëina
Danter juesc nueves uniral nce pità juesc classics.
Per n devertimënt zënza fadia vën la regules spieghedes dai cumëmbri Trix.
L sarà da abiné velch per uni un! Ve aspiton!