Jita te Val

Domënia
19
Setëmber
11:00
Domënia
19
Setëmber
14:00
Località: Sëlva, te Val, 11:00 - 14:00
Uniun: Cunsulta per l'Integrazion Gherdëina
Classificaziun dl'iniziativa: Desvalies
(Sce l ëssa da vester bur tëmp vën la jita spusteda a dumënia ai 26.09.)
La jita ie nce adateda cun pitli mutons y badli!
Brigitte Perathoner nes conta de chësc bel post tl parch naturel Puez-Odles y fajerà cun nëus de biei juesc!
Da tò pea: Zeche da maië y da bever, de bon ciauzei, n ciapel, na joca, crem per l surëdl.
Se urton:
- për chëi che vën cun l auto sun plaza dai auti te Val dala 11:00
- per chëi che vën cun la curiera dala 10:48 sun plaza Nives te Sëlva (jon te Val cun auti privac)
Per deplù nfurmazions cherdé su l Servisc Soziel al 0417 798015


Jita te Val, Sëlva-te Val, ore 11:00