SEARCH
Filter:

Manifestaziuns inserides: 20

Curs de preparazion ala nasciuda

Lunesc, 22.01.2018 16.00 - 19.00
Lunesc, 29.01.2018 16.00 - 19.00
Lunesc, 05.02.2018 16.00 - 19.00
Lunesc, 12.02.2018 16.00 - 18.00
Lunesc, 19.02.2018 16.00 - 18.00
Lunesc, 26.02.2018 16.00 - 19.00

CUPP centro unico prenotazione provinciale:
tel. 0471 457457, 08.00 - 16.00 (da lunesc a vënderdi)
email:prenotazione.bz@asdaa.it
ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera: 0471/794290

Urtijëi, palestra tla cësa de paussa, 16:00 - 19:00

Ref.: ëifoma, assistënta sanitera

Org.: Servisc saniter

Urtijëi Curs Sanité
cina ai

Conzert dla grupa Slix

Chertes de ntreda iel da giapé n chëla sëira pra la cassa.

Urtijëi, Cësa de Cultura, 20:30 - 22:00

Ref.: Slix

Org.: Jëuni de mujiga de Gherdëina

Urtijëi Conzert Cultura
Co dessi pa ti le splighé?

Geniturs a confrunt cun le svilup dla sessualité di mituns