Ena de criatività y devertimënt per mutons y mutans

Lönesc
04
Messé
09:00
Lönesc
04
Messé
12:00
Referënt: Caludia Verra, terapeuta d’ert
Uniun Organisaziun: KVW Urtijëi
Classificaziun dl'iniziativa: Hobby y aurela cörta
Urtijëi, Calonia - sala di jëuni
Dal lunesc al vënderdi possa possa mutans y mutons danter i 10 y 13 ani fé pea n’ ena jughënta, lauran cun la mauta, l carton, l acryl y d’autri materiai y crië si pitli massëc cun ideies nueves de fantasia y renfurzé sëuraprò la stima per sé nstësc.. La lidëza y la ueia de crië velch de nuef vën metù coche prim pont, danterite uniràl nce fat juesc y cuntà stories.
L priesc per i 5 danmesdis ie de 78 € + 20 € per l material.
Iscrizions nchin ai 07.06.2022 al numer de zeluler 338 4848676